Search for Jobs

Go Back

សន្តិសុខ

China Duty Free Group (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh » Phnom Penh
2019-02-25 => 2019-03-27
Career Level Entry Level
Yr(s)Exp 1+ to 2
Qualification High School
Salary Negotiable
Job Type Full Time
Job function Security/Armed Forces/Driver
Gender Male-Female
Age 18-35

Description

ការពារ​ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុននិង​បុគ្គលិកដោយធានាអោយបាននូវសុវត្តិភាពនិងមានសុវត្តិភាពខ្ពស់
រាយការណ៍អ្វីដែលដែលគួរឱ្យសង្ស័យកើតឡើងនៅបរិវេណផ្សារទំនិញ
ធានាសណ្តាប់ធ្នាបក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវ
ការត្រួតពិនិត្យរៀបចំនិងសម្របសម្រួលភ្ញៀវ
រក្សាសុវត្ថភាពភ្ញៀវពេលចេញ និងចូលផ្សារទំនិញ
ដើរល្បាតបរិវេណផ្សារទំនិញដើម្បីការពារ និងត្រួតពិនិត្យមើលការចេញចូលផ្សារទំនិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ហើយត្រូវបា្រកដថាច្រកចូលគឺមានសុវត្តិភាព។
ត្រួតពិនិត្យ និងចុះបញ្ជីរាល់បុគ្គលិក ឬក៏ភ្ញៀវទាំងឡាយណាដែលចេញចូលផ្សារទំនិញដើម្បីការពារអំពើរចោរកម្ម។
ត្រួតពិនិត្យកាបូបដាក់អ៊ីវ៉ាន់របស់បុគ្គលិកដើម្បីការពារក្នុងករណីមានលាក់ ឧបករណ័ហាមឃាត់ពេលដើរចេញចូលបរិវេណផ្សារទំនិញ។
ជួយសំរួលរាល់ការងារដែលថ្នាក់ដឹងនាំ និងភ្ញៀវពឹងអោយជួយ។
​​​ រក្សាការពារអាយុជីវិត​និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិក
សង្កេតនិងតាមដាននូវអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចកើតមានឡើងដោយចៃដន្យ និង​មានការរំខានពីអ្នកខាងក្រៅដែលធ្វើអោយមានការប៉ះពាល់
ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូល

Requirements

បទពិសោធន៍ក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងល្បាត
ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងអត់ធ្មត់
រូបរាងរាងកាយល្អ រឹងមាំ និងស្វាហាប់
មានបទពិសោធផ្នែកសន្តិសុខរយៈពេល១ឆ្នាំ ឡើងទៅ
មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការងារ, មានភាពស្មោះត្រង់, ចេះធ្វើការងារជាក្រុម និងមានទំនាក់ទំនងល្អ
ត្រូវមានរូបសម្បត្តិសម្យរម្យ
និយាយ អាន សរសេរ ភាសារអង់គ្លេសបានមធ្យម
Benefits
Meal
NSSF & 24hrs accident insurance
Annual leave and public holidays
Festival allowance
Annual appraisal
Seniority bonus
Other benefits
Chances to be promoted to higher level
High class working condition
Understanding world class brand products

Contact Information

Person HR Deparment-PP
Phone (855) 23 962 734/ 016 528 052
Email
[email protected]
Address Preah Sihanouk Ville address :Golden Sand Hotel, Ochheuteal Beach, Street 23 Tola, Sangkat 4, Preah Sihanouk Town, Preah Sihanouk Province, Kingdom of Cambodia
Website http://www.cdfg.com.cn

Save this job

Related Jobs


China Duty Free Group (Cambodia) Co., Ltd.
Delivery Boy At SHV
Job Descriptions Gas tank transportation and installation to customer place by motorbike. Appliances transportation by motorbike. Take money from c...

China Duty Free Group (Cambodia) Co., Ltd.
សន្តិសុខ
ឃ្លាំមើលសុវត្ថិភាពនៅជុំវិញអាគារ ត្រួតពិនិត្យមើលសន្តិសុខ​ សុវត្ថិភាព ការពារទ្រព្យសម្បត្តិអាគារ និងបុគ្គលិកដោយធានាអោយបាននូវសុវត្តិភាព និងមានសុវត្តិភាព...

China Duty Free Group (Cambodia) Co., Ltd.
Driver (អ្នកបើកបរ) (1 posts)
បើកបរប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន​ និងការយោគយល់ បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលប្រធាបបានដាក់ជូន

China Duty Free Group (Cambodia) Co., Ltd.
Delivery
គោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុន គោរពពេលវេលា អនុវត្តការងារតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ធ្វើការងារជាក្រុម ដើម្បីសម្រេចតាមផែនការដែលក្រុមហ៊ុនដែលបានកំណត់...

China Duty Free Group (Cambodia) Co., Ltd.
Security Supervisor ($ 400 - $ 600)
Work with team members about the quality of service, improve quality service better on behalf of the Aeon Delight. Total management of security grou...Advertisements